Projelerimiz

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE AVCILIK YÖNETİM SİSTEMİ
PROJE NO: TAGEM/ 19 / AR-GE / 16

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca desteklenen projemiz kapsamında kontrol hizmeti veren birimlerin kaçak balık avcılığının takibinde olay mahalline kısa sürede ulaşılarak gerçekleştirilen faaliyetin görüntülü olarak net bir şekilde tespit edilebilmesi hedeflenmiştir. Ülkemizde balıkçı gemilerinin izlenmesi Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılan BAGİS (balıkçı gemilerini İzleme Sistemi) ile sağlanmaktadır.

İnsansız Hava Araçları ile Avcılık Yönetim Sistemimizin çalışma prensibi;
• BAGİS üzerinden çekilen veriler ile BAGİS sistemine kayıtlı balıkçı teknelerinin avcılığın yasak olduğu bölgelere girmesi sonucunda Avcılık Yönetim Sistemine otomatik uyarı gönderilecek,
• İHA ile BAGİS yazılım entegrasyonu sağlanarak uyarı verilen koordinatlara İHA’ların intikalleri sağlanacak,
• İHA’lar sesli olarak uyarıları gerçekleştirecek ve ihlaller görüntüler ile KAYIT altına alınacaktır.

Projemizin özgün değerleri;
• Bu Ar&Ge çalışmasının en önemli yararı Tarım ve Orman Bakanlığının kaçak avcılığın önüne geçilmiş olacak ve ekosistem yaklaşımlı balıkçılık için koruma alt yapısı oluşacaktır.
• Bu ürünün prototip çalışmalarından sonra yaygınlaştırılarak dünya balıkçılık endüstrisine öncü olacaktır.

Projemiz Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar genel Müdürlüğünce ( TAGEM – https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM ) tarafından desteklenmektedir.

Bizden Haberler